top of page

Reklama

OSP Kawnice z dofinansowaniem na nowy wóz

Już niebawem Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach wzbogaci się o nowy średni specjalistyczny samochód ratowniczo-gaśniczy.


Przedstawiciele jednostki podpisali w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę o dofinansowanie na zakup nowego wozu bojowego. Dofinansowanie pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przy udziale środków udostępnionych mu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólnej realizacji Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.


Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 914 874,00 zł, a udzielona dotacja to kwota 400 000 zł, co stanowi niemal 44% całkowitego kosztu zakupu. - Wyposażenie jednostki OSP w Kawnicach w nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy zwiększy możliwość ochrony środowiska, zwłaszcza obszarów chronionych, w tym NATURA 2000, Przyczyni się do redukcji emisji do atmosfery toksycznych produktów spalania w przypadku pożarów oraz ochrony przed skażeniem powietrza, wody i gleby na skutek przedostania się do środowiska różnych substancji, w tym niebezpiecznych.


Realizacja inwestycji pozwoli na szybsze i skuteczniejsze podjęcie akcji ratowniczych co przełoży się na możliwość lepszej ochrony środowiska w zakresie przeciwdziałania ich degradacji. Dodatkowo skrócenie czasu podjęcia akcji ograniczy długość oddziaływania zagrożeń na środowisko naturalne - informuje WFOŚiGW w Poznaniu.


Z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę podpisywała Prezes Zarządu, Jolanta Ratajczak i Zastępca Prezesa Zarządu, Aleksandra Durkowska. Ze strony jednostki OSP Kawnice umowę podpisywał Prezes Zarządu, Radosław Modelski.

Zdjęcie: WFOŚiGW w PoznaniuOstatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page