top of page

Reklama

Opracowywali Strategię Rozwoju Gminy Słupca

Sołtysi, radni, przedsiębiorcy, urzędnicy i przedstawiciele stowarzyszeń wzięli udział w warsztatach dotyczących konstruowaniu Strategii Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024 – 2030.


Spotkanie odbyło się pod koniec listopada w sali wiejskiej w Koszutach. - Przedmiotem warsztatów była diagnoza potencjału gminy, w tym w szczególności analiza mikro i makrootoczenia. Analiza służy wyznaczeniu dalszych kierunków rozwoju gminy Słupca.


Po analizie makrootoczenia i mikrootoczenia gminy i dokonaniu analizy SWOT w 3 obszarach: społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń zidentyfikowano najważniejsze problemy z perspektywy interesariuszy strategii.


Dziękujemy za aktywny udział w warsztatach przedstawicielom sołtysów, radnych, stowarzyszeń i przedsiębiorców. Kolejne warsztaty strategiczne odbędą się w styczniu 2024 r. w godzinach popołudniowych.


Informacja o terminie warsztatów będzie opublikowana na stronie internetowej gminy Słupca oraz w aplikacji eKurenda - czytamy na stronie Urzędu Gminy Słupca.

Zdjęcie: UG Słupca

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page