top of page

Reklama

Od nowego roku wyższe podatki w gminie Słupca

Rada Gminy Słupca uchwaliła na ostatniej sesji (30.11) nowe stawki podatku od nieruchomości. Mieszkańcy raczej nie będą zadowoleni, bo stawki poszły do góry.


Od budynków mieszkalnych lub ich części od 2024 r. trzeba będzie zapłacić 1,15 zł za m2 powierzchni użytkowej. W przypadku budynków, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza stawka wynosi 23,50 zł. Rada odrzuciła propozycję wójta (25 zł) oraz Komisji Oświaty (24 zł).


15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi stawka podatku od budynku zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. W przypadku placówek zdrowotnych stawka od 2024 r. wynosić będzie 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.


Dla pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego podatek wyniesie 8 zł od 1 m2 pow. użytkowej. Nie przeszła stawka zaproponowana przez wójt Grażynę Kazuś, która wynosiła 9 zł.


Stawka podatku od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi 0,5% od wartości. Dla pozostałych uchwalono na 2%.


W przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków kwota podatku wynosi 1,34 zł od 1m2 pow. 6,66 zł od nowego roku trzeba będzie zapłacić za 1 m2 pow. gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.


4,39 zł od 1 m2 powierzchni wynosi stawka podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji. 0,54 zł od 1 m2 przewidziano za pozostałe grunty, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.


Ostatecznie za przyjęciem uchwały dot. stawek podatku od nieruchomości było 10 radnych. Łukasz Graczyk był przeciw. Katarzyna Błaszczyk, Jan Kujawa, Joanna Przybylska i Mariusz Szczepaniak nie zjawili się na sesji.

Zdjęcie poglądowe

Comments


bottom of page