top of page

Reklama

Nowy zastępca komendanta KM PSP w Koninie

Starszy kapitan Michał Karczewski został mianowany nowym Zastępcą Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie (29.05).


Uroczystego wręczenia aktu w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu dokonał

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Dariusz

Matczak w obecności Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg.

Jarosława Zamelczyka oraz Komendanta Miejskiego PSP w Koninie st. bryg. Macieja

Pilarskiego.


Nowy zastępca komendanta służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął we wrześniu

2006 r. jako kadet Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Następnie

pełnił służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Koninie, gdzie kolejno zajmował stanowiska:

starszego ratownika, dowódcy zastępu, młodszego specjalisty, specjalisty oraz zastępcy

naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego.


Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej z roku 2006, Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu z roku 2008, studiów niestacjonarnych II stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej z roku 2014, przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi z roku 2017. Ponadto w marcu 2023 ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w Koninie w zakresie Master of Business Administration.


Został wyróżniony m.in. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Odznaką Honorową Za Zasługi dla Miasta Konina oraz Dyplomem Komendanta Głównego PSP.

Zdjęcie: bryg. Lucyna Rudzińska

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page