top of page

Reklama

767x150 Agnieszka.png

Nowy zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Golinie

Raz na 5 lat Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

w Golinie zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze celem podsumowania dotychczasowego funkcjonowania.


Kolejne z nich w blisko 55-letniej działalności odbyło się 29 sierpnia 2023 r. w miejscowej auli Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego. Uczestniczyli w nim przede wszystkim zrzeszeni w organizacji członkowie w obecności zaproszonych gości - Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZERiI w Poznaniu Zbigniewa Jenka, członka Zarządu Powiatu Konińskiego Radosława Kelma oraz Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego.


Spotkanie składało się z kilku integralnie powiązanych z sobą części. Po otwarciu obrad

i wyborze Haliny Sznycer na przewodniczącą zebrania oraz Mirosławy Kasprzak na sekretarza, przyjęty i uchwalony został regulamin obrad. Następnie powołano Prezydium Walnego Zebrania. Później przewodniczący ustępującego zarządu Stanisław Gawroński przedstawił merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności minionej kadencji. Kolejnym punktem spotkania było zapoznanie wszystkich przybyłych przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Bożenę Nowak z przygotowanym sprawozdaniem. Następnie wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia za zaangażowanie w szeroko pojętą działalność golińskiego oddziału PZERiI.


„Złotą Odznakę Małą” otrzymali: Sylwester Chojnacki, Teresa Paszek, Bernardyna Stamblewska, Zenona Wieczorek, Piotr Wojdyński i Jan Woźniak. Honorowym „Zasłużonym dla Powiatu Konińskiego” został Stanisław Paszek. Po wręczeniu okolicznościowych odznaczeń, podjęta została uchwała o liczbowym składzie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej, po czym przedyskutowano przedstawione wcześniej sprawozdania oraz sprawy bieżące. Później zrzeszeni w związku członkowie udzielili jednogłośnie ustępującemu zarządowi absolutorium.


Następnie odbyły się wybory nowego zarządu na kolejną pięcioletnią kadencję. W wyniku przeprowadzonego głosowania ukonstytuował się on w składzie: Stanisław Gawroński (przewodniczący, delegat na zjazd okręgowy), Stanisław Paszek (wiceprzewodniczący), Stanisław Walczak (wiceprzewodniczący), Irena Dobrzyńska (skarbnik), Mirosława Kasprzak (sekretarz), Wiesława Antkowiak (członek) i Zofia Mielczarek (członek). Komisję Rewizyjną tworzyć będą: Bożena Nowak (przewodnicząca), Wanda Wasilewska (wiceprzewodnicząca) i Grażyna Woźniak (sekretarz).


Po przeprowadzonych wyborach, podjęto i przegłosowano uchwałę programową. Ostatnim punktem walnego zebrania były okolicznościowe podziękowania przewodniczącego zarządu nowej kadencji Stanisława Gawrońskiego. Zwieńczeniem całego spotkania wszystkich przybyłych był wyjątkowy koncert Eleny Krawczyk z utworami stanowiącymi współczesny kanon piosenki poważnej i rozrywkowej.


Nowemu Zarządowi Oddziału Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów

i Inwalidów w Golinie życzymy: zdrowia, ludzkiej życzliwości, tylko samych sukcesów

oraz pomyślności w realizacji zadań, i obranych celów na rzecz pożytku wszystkich zrzeszonych w organizacji członków.


Przemysław CiesielskiOstatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page