top of page

Reklama

Nowe władze w powiecie słupeckim

W Zarządzie i i prezydium Rady Powiatu Słupeckiego doszło do dużych zmian. Wczoraj (6 maja) powiatowi radni spotkali się na pierwszej sesji.


Posiedzenie rozpoczęło się od złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Odebrali oni również zaświadczenia informujące o ich wyborze i uzyskanym mandacie. W Radzie Powiatu Słupeckiego przez 5 lat zasiadać będą: Jacek Bartkowiak, Artur Opłatowski, Tomasz Parus, Mikołaj Niezbecki, Przemysław Dropiński, Jerzy Orchowski, Krzysztof Jankowski, Grzegorz Cieślewicz, Henryk Tylman, Robert Czechorowski, Czesław Dykszak, Anita Szykowna, Anna Kusiołek, Aleksandra Kazuś-Wróblewska, Jan Dąbek, Dawid Hierowski i Dariusz Grzywiński.


Następnie w tajnym głosowaniu rada wybrała swojego przewodniczącego. Jedynym kandydatem był Czesław Dykszak z Razem dla Powiatu. Za jego kandydaturą opowiedziało się 12 radnych. 5 wstrzymało się od głosu. Taki sam wynik głosowania był w przypadku wyboru wiceprzewodniczącego. Został nim Dawid Hierowski z Trzeciej Drogi.


W dalszej części powiatowi radni wybierali starostę. Kandydatem Trzeciej Drogi i Razem dla Powiatu był Marek Dąborwski. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało Jacka Bartkowiaka. Stosunkiem głosów 12:5 Dabrowski wygrał z dotychczasowym starostą. - Nadszedł taki czas w życiu, że trzeba podjąć nowe wyzwanie. (...) Dzisiaj swój umiłowany uniform medyczny i togę akademicką zamieniam na garnitur - mówił na wstępie swojego przemówienia nowy Starosta Słupecki. Jego przemówienie możecie przeczytać TUTAJ.


Marek Dąbrowski na wicestarostę zaproponował Piotra Kowalskiego. 12 radnych było za, reszta zagłosowała przeciw. Tak samo rozłożyły się głosy na członków zarządu. Zarząd Powiatu Słupeckiego został uzupełniony o Piotra Gałana i Jerzego Orchowskiego.


Comments


bottom of page