top of page

Reklama

Nie chcą ogromnej farmy fotowoltaicznej. Złożyli petycję do wójta

Przedstawiciele Stowarzyszenia Naturalne Ostrowo Kościelne złożyli do Urzędu Gminy w Strzałkowie petycję, w której sprzeciwiają się budowie farmy fotowoltaicznej w ich miejscowości (18.01).


Na początku roku informowaliśmy na naszym portalu, że w Ostrowie Kościelnym w gminie Strzałkowo ma powstać blisko 50-hektarowa farma fotowoltaiczna. Większa część mieszkańców sprzeciwia się temu przedsięwzięciu. Inwestorem jest parafia i Archidiecezja Gnieźnieńska.


Podczas czwartkowego spotkania przedstawiciele stowarzyszenia wskazywali na zagrożenia generowane przez farmy fotowoltaiczne w obszarze planowanej inwestycji oraz, że jest to obszar o cennych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


Wójt Dariusz Grzywiński przekazał, że wniosek który wpłynął do urzędu tuż po Bożym Narodzeniu dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przedstawił tryb postępowania w związku ze złożeniem tego wniosku. Wielokrotnie podkreślał on prawa stron postępowania w zakresie czynnego uczestniczenia na każdym etapie postępowania – zapoznania się z treścią wniosku i załącznikami, składania wniosków i uwag.


Wójt nawiązał także do procedur z planowania przestrzennego. Na zakończenie Dariusz Grzywiński zaznaczył, że złożona petycja będzie rozpatrywana zgodnie z obowiązującymi przepisami o petycjach.

Zdjęcie: UG Strzałkowo


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page