top of page

Reklama

Narodowe Czytanie w szkole w Golinie

Narodowe Czytanie - to akcja, która od 12 lat mobilizuje Polaków w kraju i za granicą do sięgania po słynne dzieła wybitnych pisarzy. W tym roku wszyscy chętni zgłębiali tajniki głośnej lektury „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.


W tę wielką, powszechną inicjatywę, której patronowała Para Prezydencka, wpisała się także społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.


12 września 2023 r. fragmenty wspomnianej wyżej powieści przeczytali w miejscowej auli: dyrektor Ewa Kutnik, wicedyrektorzy Justyna Sieczkowska i Jan Kasprzak, nauczyciele – Katarzyna Stachurska, s. Liliana Socha CSDP, Paulina Kubsik, s. Immakulata Podczasiak CSDP, Arleta Skibińska, Irena Elantkowska, Justyna Szczot, Magdalena Mielcarek-Mirek, Kornelia Topor-Pustelnik, Beata Staszak-Kopeć, Justyna Dzieran, Liliana Czajkowska oraz uczennice z kl. VI a - Alicja Kubsik, Paulina Sławska i Marta Sieczkowska. Całość wzorowo poprowadził Adam Rubas (VII b).


Dopełnieniem szkolnej odsłony Narodowego Czytania 2023 zorganizowanej wspólnie przez polonistę Przemysława Ciesielskiego, pedagoga specjalnego Justynę Dzieran, anglistkę Beatę Matczak we współpracy z Katarzyną Głowacką oraz Dorotą Staszak było stemplowanie pamiątkową pieczęcią uczniowskich zeszytów, oraz wysłuchanie z radiowęzła fragmentów powieści w interpretacji uczniów kl. IV b: Patrycji Pakuły, Nadii Strugały, Rafała Dreslerskiego i Wiktora Łukomskiego.


W tym miejscu dodać należy, iż uczniowie klas I-III również włączyli się we wspomnianą wyżej inicjatywę poprzez wykonanie praktycznych zakładek do książek. Najmłodsi natomiast kolorowali logo tegorocznego wydarzenia. Ponadto jeden z korytarzy w budynku A przyozdobiła okolicznościowa gazetka z cytatami pochodzącymi z „Nad Niemnem”.


Na zakończenie warto wspomnieć, że kolejna odsłona Narodowego Czytania pozwoliła przypomnieć całej społeczności szkolnej o potrzebie dbałości o nasz rodzimy język i narodową tożsamość. Pomogła na nowo docenić piękno słowa pisanego pozytywistycznej powieści Elizy Orzeszkowej.


Przemysław CiesielskiOstatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page