top of page

Reklama

Na Śląsku powstał skwer zasłużonego dla Goliny księdza Edwarda Goca

W Złochowicach w województwie śląskim poświęcono tablicę i skwer upamiętniające księdza Edwarda Goca, który przed wojną pełnił posługę duszpasterską w Golinie.


Wspomniany kapłan objął probostwo w Złochowicach (obecnie archidiecezja częstochowska)

w 1918 r. Pozostawił tam murowany kościół, dwa nowe dzwony, plebanię. To za jego kadencji przy parafii powstała orkiestra. Ks. Goc przekonał też tamtejszych parafian do założenia Straży Ogniowej, Spółdzielni Spożywców, Kółka Rolniczego i czytelni. Jak dobry gospodarz zatroszczył się o obsadzenie dróg wiejskich, w tym drogi na cmentarz, drzewami owocowymi.


W podsumowaniu swojej czteroletniej kadencji ks. Goc napisał: „Wyszedłem ze Złochowic z miłym przeświadczeniem, że spełniłem tu swój obowiązek jak mogłem i że danem mi było pracę około budowania duchowego kościoła w sercach Złochowian, zakończyć najlepszym jej uwieńczeniem, bo przez święte ćwiczenia misyjne” (pisownia oryginalna).


Ks. Edward Goc przybył do Goliny w 1922 r. na mocy dekretu ówczesnego biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego To właśnie ów wspomniany kapłan dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę tutejszej szkoły podstawowej. Ponadto zabiegał o wybudowanie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Przeznaczył nawet znaczną kwotę pieniędzy na ten cel. Za to przysługiwało mu dożywotnio jedno pomieszczenie w tym budynku.


Jednak dziełem jego życia podczas posługi w Golinie był kościół parafialny zbudowany według projektu architekta Aleksandra Buraczewskiego. Niestety świątynia ta została rozebrana przez Niemców w 1941 r. Ks. Goc do dziś pozostaje w żywej pamięci najstarszych parafian Goliny jako prawy duszpasterz, którego wspomina się z sentymentem.


28 sierpnia (niedziela) w Złochowicach miała miejsce historyczna uroczystość. Wówczas metropolita częstochowski abp Wacław Depo, w obecności lokalnych władz samorządowych i zaproszonych gości, dokonał poświęcenia tablicy i skweru, które upamiętniają zasłużonego dla miejscowości ks. Edwarda Goca. Było to niezwykle ważne święto dla tamtejszej społeczności, którym to przypomnieli zasługi wybitnego kapłana.


W tym miejscu wspomnieć trzeba, iż zdjęcie pamiętnego duszpasterza ujęte na okolicznościowej płycie pochodzi z prywatnego archiwum śp. Stanisława Przygodzkiego – golińskiego regionalisty, dla którego postać ks. Goca była niezwykle ważna, o czym często za życia przypominał. Obecnie skan fotografii znajduje się w zbiorach Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego (nota bene przedstawia ona m.in. ks. Goca podczas obrzędu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę placówki).


Ks. Edward Goc przez całe swoje życie starał się dbać o sprawy wiary powierzonej mu owczarni, w której w danym momencie posługiwał. Nie szczędził sił dla dobra lokalnych społeczności, pozostawiając po sobie wiele materialnych owoców swojej pracy. Zawsze starał się działać ochoczo, z pełną determinacją i poświęceniem, z pożytkiem dla następnych pokoleń.


Choć Złochowice i Golinę dzieli spora odległość, to mimo tego obie miejscowości są sobie bardzo bliskie, ponieważ łączy je postać wybitnego duszpasterza.


Przemysław Ciesielski


Źródła:

https://www.csw2020.com.pl/biogram/biogram-ks-edwarda-goca/

https://www.niedziela.pl/artykul/137995/nd/Wszyscy-jestesmy-Kosciolem

fot. Lidia Kotowicz (Złochowice)

Zdjęcie pamiętnego duszpasterza ujęte na okolicznościowej płycie pochodzi z prywatnego archiwum śp. Stanisława Przygodzkiego – golińskiego regionalisty, dla którego postać ks. Goca była niezwykle ważna, o czym często za życia przypominał. Obecnie skan fotografii znajduje się w zbiorach Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego (nota bene przedstawia ona m.in. ks. Goca podczas obrzędu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę placówki).


Metropolita częstochowski abp Wacław Depo, w obecności lokalnych władz samorządowych i zaproszonych gości, dokonał poświęcenia tablicy i skweru, które upamiętniają zasłużonego dla miejscowości ks. Edwarda Goca

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page