top of page

Reklama

Mirosław Durczyński z jednogłośnym absolutorium i wotum zaufania

Rada Miejska w Golinie jednogłośnie udzieliła dzisiaj (20 czerwca) absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Mirosława Durczyńskiego.


Dzisiaj miała miejsce jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej w Golinie w ciągu roku. To na niej radni głosowali za lub nie udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza. To pierwsze jest przyznawane po przedstawieniu sprawozdania finansowego gminy za ubiegły rok. Wotum burmistrz lub wójt otrzymuje po przedstawieniu raportu o stanie gminy lub miasta.


Dochody gminy Golina w 2023 r. wyniosły 64 580 024, 05 zł. Z kolei wydatki uplasowały się w kwocie 67 842 976,74 zł co dało deficyt w wysokości 3 262 952,69 zł. Zadłużenie gminy na ostatni dzień ubiegłego roku wyniosło 10 300 000 zł.


Miniony rok to wiele inwestycji w mieście i gminie. Za jedną z największych można zaliczyć przebudowę ulicy Orchowskiego, Młodzieżowej, Ogrodowej Górniczej i Monte Casino w Golinie na Osiedlu Zachód za kwotę blisko 2,7 mln zł. Za ponad 600 tys. zł przebudowano drogę na ul. Powstańców Warszawy. Za 686 tys. zł przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Przyjma. W ubiegłym roku zakończono pierwszy etap przebudowy łącznika ul. Kolejowej i Poprzecznej za 431 tys. zł. Z funduszu sołeckiego wyremontowano drogi i chodniki w licznych sołectwach na terenie gminy Golina.


W 2023 r. zmodernizowano siedzibę Urzędu Miejskiego w Golinie. W budynku poprawiła się dostępność do usług publicznych. Inwestycja kosztowała 315 tys. zł. Kilkumilionową inwestycją w zeszłym roku była termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Przyjmie. Zadanie kosztowało ponad 3 mln zł. Wykonano również dokumentację projektową na przebudowę i rozbudowę przedszkola ,,Baśniowy Dworek" w Golinie, które mieści się w pałacu w parku miejskim. W minionym roku zmodernizowano kompleks sportowy Moje Boisko - ORLIK 2012 w Golinie za 238 tys. zł.


- Dynamiczny wzrost cen, codzienna niepewność sprawiły, że wiele samorządów bało się inwestować. Władze gminy Golina nie ograniczyły inwestycji i nie spowolniły rozwoju gminy. W 2023 r. zrealizowano szereg zaplanowanych inwestycji, skupiając się na potrzebach mieszkańców. To również zasługa pozyskanych środków zewnętrznych. (...) Osiągnęliśmy wiele dzięki dobrej współpracy, za którą wszystkim chciałbym serdecznie podziękować - mówił na sesji burmistrz Mirosław Durczyński.


Czternaścioro radnych była za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Goliny. Na sesji nie była obecna Zofia Kasprzak. Po poznaniu wyników głosowania, Mirosław Durczyński jeszcze raz podziękował urzędnikom oraz radnym byłej i obecnej kadencji, kierownikom, dyrektorom, sołtysom i mieszkańcom za dobrą współpracę, podkreślając również fakt, że przed gminą jeszcze wiele wyzwań.


Kommentarer


bottom of page