top of page

Reklama

Komendant pożegnał się ze służbą

Starszy brygadier Maciej Pilarski pożegnał się ze służbą w straży pożarnej. Przez blisko 4 lata pełnił funkcję Komendanta Miejskiego PSP w Koninie.


W piątek (19 stycznia) w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne, odbyło się zdanie obowiązków przez st. bryg. Macieja Pilarskiego.


Wydarzenie rozpoczęło złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Piotra Szafrańskiego p.o. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomaszowi Grelakowi.


Po odczytaniu decyzji p.o. wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o odwołaniu z funkcji komendanta miejskiego PSP w Koninie nastąpiło uroczyste pożegnanie ze sztandarem Komendy Miejskiej PSP w Koninie.


St. bryg. Maciej Pilarski służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął we wrześniu 1995 r. jako kadet Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Następnie pełnił służbę w Komendzie Rejonowej i Komendzie Miejskiej PSP w Koninie na stanowisku dowódcy zastępu. W roku 1999 został przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Kole, gdzie kolejno zajmował stanowiska: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, młodszego specjalisty, starszego inspektora i naczelnika wydziału kwatermistrzowsko-kadrowego.


Od 29 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta miejskiego PSP w Koninie. Z dniem 12 sierpnia 2020 r. został powołany na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Koninie. St. bryg. Maciej Pilarski jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu z roku 1997, studiów inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie z roku 2002 oraz studiów magisterskich w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne oraz w zakresie gospodarowania zasobami. Został uhonorowany licznymi odznaczeniami.


Pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Grelak powierzył obowiązki Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie st. kpt. Michałowi Karczewskiemu.

Zdjęcia: kpt. Andrzej Śliwka (PSP Konin)

Komentarze


bottom of page