top of page

Reklama

,,Jako burmistrz jestem otwarty na kontakt z ludźmi i taki pozostanę jako poseł"

- Służyć ludziom można nie tylko na szczeblu lokalnym, ale również centralnym. Kandydowanie do Sejmu jako samorządowiec to dla mnie kontynuacja mojej służby publicznej - podkreśla Michał Pyrzyk, burmistrz Słupcy, a także kandydat w tegorocznych wyborach do Sejmu RP. Z ,,dwójką" na liście Trzeciej Drogi w okręgu wyborczym nr 37 porozmawialiśmy o jego dotychczasowych osiągnięciach jako samorządowiec, jego wartościach, a także jaką wizję ma dla regionu.


Michał Pyrzyk całe życie związany jest z powiatem słupeckim i z regionem, z którego kandyduje do Sejmu. Dzieciństwo spędził w Pyzdrach. Wtedy był to tzw. rejon słupecki. Szkołę średnią skończył we Wrześni. Było to Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza. Potem ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. Ukończył również studia podyplomowe PAN w Warszawie w Instytucie Nauk Prawnych, w zakresie: Europejskie Prawo Samorządowe. Ma zaszczyt służyć swojej społeczności jako samorządowiec, ponieważ od siedemnastu lat sprawuje urząd Burmistrza Miasta Słupcy. Wcześniej pracował jako podinspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Słupcy, był kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Słupcy, a także Sekretarzem Powiatu Słupeckiego i najmłodszym starostą w Polsce. Wykłada też na Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie.


Już od 17 lat pracuje na rzecz społeczności lokalnej. - Wprowadzanie pozytywnych zmian w życie lokalnej społeczności było dla mnie siłą napędową do działania. Na poziomie lokalnym zdobyłem ogromne doświadczenie i zaufanie mieszkańców i niewątpliwie jest to źródłem inspiracji do działania na większą skalę. W mojej ocenie, choć może zabrzmi to nieskromnie, efekty mojej pracy na rzecz lokalnej społeczności są dla słupczan widoczne i odczuwalne, a więc mają realny wpływ na ich życie w mieście. Naprawdę wiele udało się zrobić przez te wspomniane lata. Osiągnęliśmy w mieście znaczący postęp poprzez rozwój szeroko rozumianej infrastruktury, co przyczyniło się do rozwoju i jakości życia mieszkańców. Mamy za sobą modernizację dróg, kanalizacji ściekowej, budowę systemu natleniania wody, rozwinęliśmy ofertę edukacyjną poprzez doskonałą bazę edukacyjną.


Moje kadencje to również dbałość o ekologię, ochronę środowiska naturalnego. Ale przede wszystkim zrealizowaliśmy lub rozpoczęliśmy szereg inwestycji, na które mieszkańcy Słupcy czekali kilkadziesiąt lat. Słupca ma długo wyczekiwaną krytą miejską pływalnię. Słupczanie mają doskonałą bazę sportową i rekreacyjną – zmodernizowany słupecki stadion wraz z szatniami, wyremontowaną halę MOSiR oraz bieżnię stadionu, boiska ORLIK, strzelnicę, korty tenisowe, siłownie zewnętrzne, place zabaw, kort do squasha i mini ścieżki wspinaczkowe dla najmłodszych, skatepark, pumptrack. Zainwestowaliśmy w bezpieczeństwo poprzez instalację miejskiego monitoringu. Dofinansowujemy jednostki straży pożarnej do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, likwidujemy bariery architektoniczne, mamy szereg programów pomocowych.


W chwili obecnej trwają prace nad przywróceniem funkcjonalności Jezioru Słupeckiemu. Powstały na nim pomosty, jakich w Polsce nie ma żadne inne miasto. Atrakcją będzie okrągły, odkryty basen wydzielony z części jeziora. Będzie pomost z funkcją sceny i z funkcją platformy widokowej. To tylko niewielka część z tego, z czego mieszkańcy Słupcy i okolic będą mogli niedługo korzystać nad jeziorem. Jesteśmy w trakcie kompleksowej renowacji słupeckiego rynku wraz z przyległymi ulicami i chodnikami. Nie da się tutaj wymienić wszystkiego, co udało się zrobić dla mieszkańców - powiedział o swoich dotychczasowych osiągnięciach Michał Pyrzyk.


- Służyć ludziom można nie tylko na szczeblu lokalnym, ale również centralnym. Kandydowanie do Sejmu jako samorządowiec to dla mnie kontynuacja mojej służby publicznej. Trzeba skutecznie łączyć działania na poziomie lokalnym i centralnym. W dzisiejszych czasach polityka odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu naszego kraju i wprowadzaniu pozytywnych zmian. Nasze lokalne społeczności potrzebują rzeczywistych rozwiązań, a nie pustych obietnic. Samorządowcy w Sejmie mają okazję do wpływania na rozwój swojego regionu i społeczności. Wierzę, że mogę przyczynić się do tworzenia lepszego jutra dla naszej Ojczyzny, nie zapominając o potrzebach okręgu, z którego kandyduję i uwzględniając konkretne potrzeby lokalnej społeczności. Niewątpliwie będę działał na rzecz wzmocnienia pozycji samorządów poprzez zapewnienie im stabilnych dochodów. Dla mnie, jako samorządowca, praca na rzecz lokalnej społeczności była zawsze priorytetem. Teraz chcę zawalczyć również o zmiany dla dobra całego społeczeństwa.


Decyzja o kandydowaniu do Sejmu wynika z przekonania, że mogę wykorzystać swoje doświadczenie i umiejętności w większej skali. Sejm jest miejscem, w którym podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące naszego kraju. Jest to również miejsce, w którym nasza lokalna wiedza i doświadczenie mogą przyczynić się do tworzenia bardziej efektywnych i zrównoważonych rozwiązań. Chcę łączyć, a nie dzielić, różne środowiska i grupy społeczne. Wierzę, że jedynie poprzez współpracę i dialog możemy osiągnąć rzeczywisty postęp. Chcę działać na rzecz społeczeństwa, w którym każdy ma równe szanse na rozwój i godne życie. Chcę działać na rzecz lepszej Polski, opartej na sprawiedliwości społecznej, albowiem polityka nie polega tylko na wygrywaniu wyborów. Polityka to współpraca i dialog, a nie niekończące się kłótnie - argumentował swoją kandydaturę w tegorocznych wyborach parlamentarnych.


Uczciwość i przejrzystość działania w celu współtworzenia dobra publicznego, szacunek dla zasad demokratycznego państwa i dbałość o niezależność sądownictwa, praca na rzecz dobra publicznego uwzględniając interesy różnych grup społecznych, lojalność wobec wyborców, otwartość na ich opinie i wsłuchiwanie się w ich potrzeby – to są wartości, którymi kieruje się kandydat Michał Pyrzyk.


Region koniński spotyka się z wieloma wyzwaniami, które mają wpływ na jego rozwój i jakość życia mieszkańców. - Te wyzwania wynikają w dużej mierze z rozwiniętego swego czasu przemysłu węglowego, od którego teraz odchodzimy. Pozostają problemy związane z degradacją środowiska i potrzebą transformacji energetycznej w kierunku bardziej zrównoważonych źródeł energii. Konieczna jest większa troska o ochronę środowiska, albowiem zanieczyszczenie powietrza i wód stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego. Na pewno trzeba odbudować zasoby wodne terenów pogórniczych. Poza tym nasz region boryka się z bezrobociem. Musimy podjąć skuteczne działania, aby stworzyć nowe miejsca pracy. Nie będzie przyszłości regionu bez rozwoju edukacji. Konieczne jest inwestowanie w system edukacyjny oraz dostęp do nowoczesnych technologii. Region potrzebuje również inwestycji w infrastrukturę i transport, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do pracy i szkół - mówił o rozwiązaniach dla regionu.


Michał Pyrzyk zamierza utrzymywać regularny kontakt z mieszkańcami. - Na pewno będzie funkcjonowało moje biuro poselskie i strona internetowa. W dzisiejszym świecie mamy tak rozwinięte social media, że każdy zainteresowany będzie mógł nawiązać ze mną kontakt i zgłosić swoją opinię. Jako burmistrz jestem otwarty na kontakt z ludźmi i taki pozostanę jako poseł - podkreślił Michał Pyrzyk, miejsce nr 2 na liście nr 2 w okręgu wyborczym nr 37.

Zdjęcie z archiwum


Artykuł sponsorowany


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page