top of page

Reklama

Jaką wizję dla gminy Strzałkowo ma Tomasz Gałan i Andrzej Kasprzyk?

Trwa cykl artykułów na portalu Echo Słupcy, w którym przedstawiamy odpowiedzi kandydatów na wójtów i burmistrzów z naszego regionu na pytanie, które przygotowaliśmy wspólnie z naszymi czytelnikami.


Dzisiaj przedstawiamy odpowiedzi kandydatów na Wójta Gminy Strzałkowo. O ten urząd ubiega się Tomasz Gałan i Andrzej Kasprzyk. Ich odpowiedzi przedstawiamy wg nazwiska w kolejności alfabetycznej.


1.Proszę opowiedzieć kilka zdań o sobie.


Tomasz Gałan: Nazywam się Tomasz Gałan, mam 41 lat, jestem rodowitym mieszkańcem Strzałkowa. Razem z żoną Olą wychowujemy dwóch synów, 6 letniego Kajetana i 3 letniego Janka. Z wykształcenia jestem nauczycielem, ale ostatnie 10 lat związany jestem z samorządem. W 2014 roku uzyskałem mandat radnego Rady Gminy Strzałkowo, w kolejnej kadencji zostałem jej przewodniczącym, a następnie Zastępcą Wójta Gminy. Zdobyte doświadczenie chciałbym wykorzystać w najbliższej przyszłości, dlatego zamierzam kandydować w wyborach na wójta Gminy Strzałkowo. Jestem kandydatem niezależnym.


Andrzej Kasprzyk: Nazywam się Andrzej Kasprzyk, mam 54 lata, jestem żonaty i mam córkę Annę. Pochodzę z Ostrowa Kościelnego, moi rodzice Aleksandra i Zygmunt prowadzili gospodarstwo rolne. Jestem absolwentem Technikum Rolniczego w Strzałkowie. Ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe na kierunku rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Trzynaście lat pracowałem w administracji skarbowej, następnie przez siedem lat pełniłem funkcję prezesa i zarządzałem ZPOW sp. z.o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Po tym czasie zostałem wybrany na likwidatora Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Lądku, a także sprawowałem funkcję dyrektora ekonomiczno-finansowego PWWiK we Wrześni. Posiadam uprawnienia doradcy podatkowego, obecnie prowadzę działalność gospodarczą specjalizującą się w technologii 3D. Doświadczenie samorządowe zdobyłem jako radny dwóch kadencji samorządu strzałkowskiego oraz radny Powiatu Słupeckiego. W ramach sprawowania mandatu radnego powiatowego pełniłem funkcję przewodniczącego komisji budżetowej.


2.Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na Wójta Gminy Strzałkowo?


TG: Dziesięć lat pracy w samorządzie pozwoliło mi dobrze poznać zasady funkcjonowania Gminy i potrzeby mieszkańców. Teraz zdobyte doświadczenie i wiedzę chciałbym wykorzystać jako wójt. Uważam, że rozsądna i zrównoważona polityka Gminy, która realizowana była przez ostatnie lata powinna być kontynuowana. Praca w samorządzie jest jak maraton, wymaga odpowiedniej strategii, wytrwałości i konsekwencji w działaniu. Doskonałym tego przykładem jest chociażby modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków. Pierwszy etap tej ogromnej inwestycji już trwa, ale musimy mieć świadomość, że to nie koniec, dlatego mamy już przygotowaną dokumentację na drugi etap. Kompleksowe przeprowadzenie całego zadania pozwoli z kolei na rozpoczęcie prac nad kolejną ważną i oczekiwaną inwestycją – budową kanalizacji sanitarnej dla Bielaw, Skarboszewa i Paruszewa. Wszystko jest ze sobą połączone, dlatego tak ważne jest konsekwentne realizowanie planu. Obecny samorząd, którego od lat jestem częścią taki plan ma, a ja chciałbym wprowadzać go w życie. Jest też drugi, bardziej osobisty powód mojego kandydowania. Będąc zastępcą wójta przekonałem się ile satysfakcji i radości potrafi dać ta praca. Możliwość realizacji wielu ciekawych inicjatyw dla lokalnej społeczności, pomoc tym, którzy znaleźli się w potrzebie, a także współpraca z mieszkańcami to wielki bodziec do dalszej pracy.


AK: Przez wiele lat zdobywałem doświadczenie samorządowe działając jako radny Gminy Strzałkowo, a następnie radny Powiatu Słupeckiego. Działam również w OSP Kornaty, której jestem prezesem. Uznałem, że przyszedł czas, by wykorzystać zdobywane przez lata wiedzę oraz doświadczenie zawodowe i samorządowe i dać wyborcom alternatywę.


3.Jakie są Pana dotychczasowe osiągnięcia i inicjatywy podjęte na rzecz lokalnej społeczności?


TG: Zawsze lubiłem angażować się w działalność społeczną. Jako nauczyciel i trener piłki nożnej przez wiele lata kształciłem i wychowywałem młode strzałkowskie pokolenie, organizowałem obozy sportowe, zajęcia pozalekcyjne, brałem udział w organizacji festynów rodzinnych w Skarboszewie i Strzałkowie. W pracy samorządowca możliwości wpływania na to co dzieje się wokół nas jest jednak więcej. Jednym z osiągnięć, z którego przyznam szczerze jestem dumny, są stypendia sportowe. To moja inicjatywa z pierwszej kadencji 2014-2018. Jako radny przygotowałem projekt uchwały, który następnie został poparty przez pozostałych radnych, dzięki czemu do dziś wyróżniliśmy ponad 200 sportowców z naszej Gminy. Dodatkowo wraz z komisją oświaty w tej samej kadencji postanawialiśmy nagradzać i docenić najlepszych wolontariuszy w Gminie. Kolejnym pomysłem, który udało mi się przygotować i przeprowadzić jest plac zabaw przy ulicy Andrzejewskiego. Budowa nowoczesnego i bezpiecznego obiektu w tym miejscu to był jeden z moich priorytetów. Cieszę się, że zyskał on poparcie radnych i wójta, a dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, zrealizowaliśmy go przy niewielkich nakładach własnych. Zainteresowanie, jakim cieszyło się to miejsce zainspirowało mnie z kolei do tego, by zagospodarować pozostałą przestrzeń przy ulicy Andrzejewskiego tak, by mogli z niej korzystać wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wieku. Tak powstał pomysł Strzałkowskiej Strefy Relaksu. W trakcie jej przygotowywania byłem całkowicie przekonany, że to słuszna inicjatywa, ale muszę przyznać, że odbiór i zainteresowanie z jakim to miejsce się spotkało, przerosło nawet moje oczekiwania. Wszystkie wydarzenia kulturalne, które do tej pory się w niej odbyły, a także ilość osób przebywających tam w sezonie każdego dnia pokazuje, że to miejsce bardzo potrzebne i z dużym potencjałem. W obecnej kadencji bardzo zaangażowałem się również, m.in. w budowę hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie, modernizację stadionu gminnego, czy budowę placu zabaw w Młodziejewicach.


AK: Od wielu lat działam społecznie, a od trzydziestu pięciu jestem strażakiem OSP Kornaty. Jako wieloletni prezes jestem dumny z wybudowania sali OSP w Kornatach, która powstała przy udziale druhów, mieszkańców i sponsorów.


4.Jakie plany ma Pan dotyczące rozbudowy i modernizacji infrastruktury gminy (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe itd.)?


TG: Kluczowym słowem jest tutaj kontynuacja. Priorytetem jest wspomniana już dalsza modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków. Bardzo oczekiwana jest również budowa nowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, na którą Gmina pozyskała już 9 mln zł. Koszty są jednak dużo wyższe, dlatego będziemy szukać dodatkowych źródeł finansowania. Chcemy jednak być gotowi kiedy taka szansa się pojawi, dlatego aktualnie zespół projektantów przygotowuje dokumentację budowlaną, która umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego. Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową to w szczególności: budowa ulicy Rubinowej, która połączy ulicę Paruszewską z ulicą Marusarza, budowa ciągu pieszo-rowerowego od Strzałkowa do Pospólna, czy budowa ścieżki rowerowej łączącej Gminę Strzałkowo z Gminą Września. Zamierzam również, tak jak było od tej pory, wspierać finansowo przebudowę dróg powiatowych, w szczególności w: Krępkowie, Stawie i drogi Szemborowo-Otoczna. Aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcom i pieszym konieczna jest dalsza modernizacja oświetlenia ulicznego. Po wymianie lamp na energooszczędne w Strzałkowie, w kolejnym etapie wymienione zostaną wszystkie lampy na terenie całej Gminy.

W zagonionym i coraz bardziej wirtualnym świecie bardzo ważne jest tworzenie miejsc do spotkań i wspólnego spędzania wolnego czasu, dlatego chciałbym kontynuować modernizację istniejących placów zabaw, a także budowę nowych w: Brudzewie, Skarboszewie i Graboszewie. W planach mam również stworzenie miejsca rekreacji dla lokalnej społeczności i wędkarzy z Gminy Strzałkowo w parku w Stawie Pierwszym oraz renowacja zabytkowego parku w Strzałkowie.


AK: Tak jak w moim programie wyborczym, czyli: budowa przejścia podziemnego w Strzałkowie, pomiędzy ulicami Kolejową i Paruszewską, konsultacje z mieszkańcami w sprawie budowy wiaduktu w miejscowości Łężec, przygotowanie planu modernizacji i remontu dróg gminnych, z uwzględnieniem stanu dróg i potrzeb mieszkańców oraz budowa ścieżek pieszo-rowerowych.


5.Jakie działania podejmie Pan, aby poprawić jakość życia mieszkańców gminy, zwłaszcza pod kątem opieki zdrowotnej, edukacji i kultury?


TG: Wiele zamierzeń, o których wspomniałem wcześniej, jak np. dalsza modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa nowych dróg, wymiana oświetlenia, czy poszerzanie oferty kulturalnej Gminy to zadania, które mają na celu właśnie poprawę jakości życia mieszkańców. Jeśli chodzi o kwestie zdrowia jednym z moich pomysłów jest zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla dzieci. Jako nauczyciel doskonale wiem jak wielu młodych ludzi ma problemy z samooceną, nie akceptuje samych siebie, czy boryka się z samotnością i niezrozumieniem. Pomoc specjalisty w tego typu przypadkach jest często koniecznością, ale nie każdego na nią stać.


AK: Budowa mieszkań komunalnych, budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, budowa sali wiejskiej w Wólce i modernizacja sali w Krępkowie, budowa światłowodu, budowa parku linowego w parku strzałkowskim, budowa mini tężni solankowej, modernizacja boiska sportowego w Stawie, kontynuacja rozpoczętej budowy oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji sanitarnej w Paruszewie i Skarboszewie, przygotowanie i realizacja systemu odbioru ścieków w miejscowościach o dużym zaludnieniu: w Szemborowie, Babinie, Sierakowie, Kornatach, Ostrowie Kościelnym, poprawa jakości wody, usprawnienie systemu segregacji i odbioru odpadów od mieszkańców, kontynuacja rozpoczętej budowy oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji sanitarnej w Paruszewie i Skarboszewie, przygotowanie i realizacja systemu odbioru ścieków w miejscowościach o dużym zaludnieniu: w Szemborowie, Babinie, Sierakowie, Kornatach, Ostrowie Kościelnym, poprawa jakości wody, usprawnienie systemu segregacji i odbioru odpadów od mieszkańców, stworzenie warunków do powstania przychodni medycznej, w której będą przyjmować lekarze różnych specjalizacji, wspieranie działalności Strzałkowskiego Stowarzyszenia Osób Starszych i Niepełnosprawnych, WTZ w Babinie i każdej inicjatywy na rzecz pomocy seniorom i osobom niepełnosprawnym, utworzenie Dziennego Domu Opieki dla Seniorów, wspieranie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, a także funkcjonującego w jego ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Biblioteki Publicznej oraz Orkiestry Dętej, wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń i wszelkich inicjatyw społecznych, wspieranie wszystkich dyscyplin sportu, zawodów, rozgrywek i turniejów, zarówno dla dzieci jak i dorosłych oraz działalności klubów sportowych, rotacyjne organizowanie mobilnych stref relaksu" na terenie placów zabaw i terenów przy salach wiejskich- dla wszystkich Mieszkańców Sołectw, nawiązanie stałej współpracy z wybraną gminą położoną na terenie Unii Europejskiej oraz Polonią ze Wschodu w celu wymiany kulturalnej i gospodarczej, sporządzenie listy osób wywiezionych z Gminy Strzałkowo w latach 1939-1945 w ramach przymusowych wysiedleń.


6. Jak planuje Pan promować rozwój gospodarczy w gminie oraz wspierać

lokalnych przedsiębiorców?


TG: Priorytetem na przyszłą kadencję będzie z pewnością wykorzystanie potencjału, jaki niesie ze sobą planowana budowa drogi obronnej z bezpośrednim dojazdem do autostrady A2. Chociaż to inwestycja powiatowa zaplanowany przebieg tej drogi z rondem na skrzyżowaniu z drogą krajową 92 i wiaduktem nad linią kolejową obejmie w dużej mierze tereny naszej Gminy. To dla nas wielka szansa, ale także i wyzwanie. Od 2020 r. roku Gmina Strzałkowo należy do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w ofercie której znajdują się obecnie tereny inwestycyjne o powierzchni około 90 ha. Nie są one jednak, przede wszystkim ze względu na wysoką klasę gleby, szczególnie atrakcyjne dla inwestorów. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku terenów znajdujących się wzdłuż planowanej drogi obronnej, dlatego rozpoczęliśmy już działania planistyczne służące przygotowaniu tam nowych terenów inwestycyjnych. Kiedy będą one gotowe rozpoczniemy ich szeroką promocję. Gmina jest członkiem Stowarzyszenia Samorządowego A2 Wielkopolska oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, w ramach którego działa Centrum Obsługi Inwestora, dlatego możliwości na promocję nowych terenów będzie sporo.


AK: Chciałbym wykorzystać istniejącą infrastrukturę komunikacyjną w celu pozyskania inwestorów oraz promować tereny inwestycyjne i przystąpić do strefy ekonomicznej. Ponadto, jako swój organ doradczy chciałbym powołać Radę Przedsiębiorców. Gmina potrzebuje świeżego spojrzenia na kierunki rozwoju gospodarczego.


7.W jaki sposób planuje Pan zaangażować mieszkańców gminy Strzałkowo w

proces podejmowania decyzji i jak zamierza Pan zapewnić transparentność

działania urzędu?


TG: Mieszkańcy Gminy Strzałkowo nie raz udowodnili, że drzemie w nich ogromny potencjał, a rolą samorządu jest stworzenie im odpowiednich warunków, by mogli go wykorzystywać. Doskonale sprawdza się to chociażby w przypadku Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który działa już 10 lat i w dalszym ciągu cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W kończącej się kadencji z budżetu Gminy wydatkowaliśmy na jego działalność ok. 400 tys. zł, a trzeba pamiętać, że ze względu na pandemię, zajęcia przez półtora roku były zawieszone. Jest to jednak inwestycja, która się zwraca w postaci zadowolonych słuchaczy, którzy niemal każdego dnia uczestniczą w różnego rodzaju sekcjach. Kolejnym przykładem są sale wiejskie. W ostatnich latach Samorząd Gminy zmodernizował wszystkie istniejące sale oraz wybudował dwie nowe w: Skarboszewie i Paruszewie. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Udostępnienie miejsca do spotkań przyciągnęło ludzi i zaowocowało wieloma ciekawymi inicjatywami. Do tego dochodzi wspieranie stowarzyszeń oraz sołtysów i rad sołeckich w organizacji dożynek, czy pikników oraz współpraca z nimi podczas wydarzeń organizowanych przez Gminę, jak miało to miejsce przy okazji pierwszego Strzałkowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Jako wójt zamierzam kontynuować te wszystkie działania, ale chciałbym również zaprosić mieszkańców do bezpośredniego włączenia się w proces decyzyjny. Jednym z moich pomysłów jako radnego było wprowadzenie budżetu obywatelskiego, czyli wydzielenie części budżetu Gminy, o której przeznaczeniu w głosowaniu zdecydują mieszkańcy. Niestety nie udało mi się tego zrealizować, ale jako wójt chciałbym wrócić do tej inicjatywy. Myślę, że to bardzo dobre rozwiązanie, które buduje w mieszkańcach postawę obywatelską i wzmacnia ich poczucie przynależności do lokalnej społeczności. Podobnie jest z konsultacjami społecznymi w ważnych dla mieszkańców sprawach. Uważam, że to rozwiązanie powinno być częściej wykorzystywane.


AK: Poprzez konsultacje z mieszkańcami w sprawie budowy wiaduktu w miejscowości Łężec, przygotowanie planu modernizacji i remontu dróg gminnych, z uwzględnieniem stanu dróg i potrzeb mieszkańców i wspomniane wcześniej budowy mieszkań komunalnych, sal wiejskich, modernizacja boisk, wspieranie działań stowarzyszeń.


8.Proszę dokończyć zdanie: Jako Wójt Gminy Strzałkowo będę...


TG: Blisko ludzi, jak mówi moje hasło wyborcze. Postaram się zawsze znaleźć czas żeby każdego wysłuchać i nikomu nie odmówić pomocy. Drzwi do mojego gabinetu są zawsze otwarte i to się nie zmieni. Będę wspierał inicjatywy społeczne i współpracował ze wszystkimi środowiskami: przedsiębiorcami, nauczycielami, rodzicami, seniorami, klubami sportowymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy. Będę robił wszystko, aby nasza Gmina dalej się rozwijała i wykorzystywała swój ogromny potencjał.


AK: Otwarty na rozmowę, uwagi oraz proponowane inicjatywy. Najważniejsze będą dla mnie dobro i bezpieczeństwo Mieszkańców oraz dalszy rozwój naszej Gminy. Dołożę wszelkich starań, aby zrealizować swoje założenia, być otwartym na potrzeby każdego mieszkańca i zawsze służyć pomocą.

Zdjęcia pochodzą z mediów społecznościowych kandydatów

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page