top of page

Reklama

Grażyna Kazuś z absolutorium, choć niejednogłośnym

Dwudzieste absolutorium otrzymała na dzisiejszej sesji (28.06) Wójt Gminy Słupca - Grażyna Kazuś.


Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Słupca przedstawiony był raport o stanie gminy, a także sprawozdanie finansowe za 2022 rok. Dochody gminy w ubiegłym roku wyniosły 60 021 800,59 zł. Wydatki zamknęły się na kwocie 59 110 378,87 zł. Dało to nadwyżkę finansową w wysokości 911 421,72 zł.


Do największych inwestycji w 2022 roku należała na pewno przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kątach i Józefowie. Zadania za kwotę ponad 4 mln złotych jest jeszcze w trakcie realizacji. Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy wyniosła 2,5 mln zł. Ważną inwestycją była też budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie za kwotę 1 730 455 zł. Dodatkowo gmina Słupca zainwestowała środki w celu przebudowy drogi Piotrowice-Słomczyce oraz opracowała projekt budowy chodnika na Grobli. Ponadto przeprowadzono modernizację odcinka drogi w Cieninie Zbornym.


Ostatecznie za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla wójt Grażyny Kazuś opowiedziało się jedenaścioro radnych. Łukasz Graczyk był przeciw, a Damian Piasecki, Mariusz Szczepaniak i Sławomir Wesołek byli nieobecni na sesji. Było to już dwudzieste absolutorium dla Grażyny Kazuś.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page