top of page

Reklama

Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej

104-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości jest niebywałą okazją do chwili refleksji nad ojczyzną i patriotyzmem dorosłych, dzieci i młodzieży. Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej „Golina dla Niepodległej” zorganizowany został przez Dom Kultury w Golinie w dniu 4 listopada 2022 r. był okazją ku temu.


Patronat honorowy objął Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński. Przegląd to wspaniała okazja, aby przypomnieć dzieciom, młodzieży w sposób przystępny o obowiązku umiłowania ojczyzny. Uczy on także szacunku do historii i wzmacnia narodową tożsamość. Ponadto rozwija współpracę między rodzinami dzieci, środowiskiem lokalnym a instytucjami oświaty i kultury. Celem Przeglądu było wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej, zachęcanie do wspólnych muzycznych spotkań oraz przywracanie naszej zbiorowej pamięci dziejów ojczystych i polskich pieśni i piosenek patriotycznych.


Nie można budować patriotyzmu bez fundamentalnej wiedzy o przeszłości własnej ojczyzny. Wspólne przeżywanie świąt lokalnych i narodowych, opieka nad miejscami pamięci narodowej, wycieczki do tych miejsc, wspólne uczenie się i śpiewanie pieśni patriotycznych integrują i ukazują współczesne oblicze patriotyzmu dnia codziennego.


Wystąpiło na scenie ok. 80 dzieci z następujących placówek: Przedszkole „Baśniowy Dworek” z oddziałami integracyjnymi, Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Przyjmie, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie.


Jury w składzie: Elżbieta Jakubowska, Arkadiusz Maślak, Artur Wieczorek – miało nie lada trudne zadanie. Wyniki ogłosiła przewodnicząca jury, podsumowując krótko całokształt występów. Przyznano wyróżnienia i dyplomy.


Kategoria I: przedszkola

Przyznano wyróżnienie: Przedszkole „Baśniowy Dworek” z oddziałami integracyjnymi: Grupa „Komnata Kopciuszka”, utwór: „Jedenasty Listopada”.


Kategoria II: klasy I-IV

Przyznano wyróżnienie: Nadia Gaca, SP Kawnice – utwór: „Dziewczyna z granatem”.


Kategoria III: klasy V-VIII

Przyznano wyróżnienie: Zespół muzyczny „Przyjmianki”, SP Przyjma – utwór: „Dziś idę walczyć, mamo” Vanessa Laskowska, SP Radolina – utwór: „Szary mundur”.


Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody przygotowane przez organizatorów. Wręczali je Członkowie Komisji, a uścisk ręki dla malucha był niezapomnianym przeżyciem.


Damian Ciesielski

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page