top of page

Reklama

Gminny Konkurs Recytatorski wierszy o tematyce patriotycznej „Witaj Majowa Jutrzenko”

W siedzibie sali OSP w Cieninie Zabornym odbył się Gminny Konkurs Recytatorski wierszy o tematyce patriotycznej „Witaj Majowa Jutrzenko” (29.04).


Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Słupca Grażyna Kazuś oraz Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zabornym. Konkurs zorganizowany został z myślą o zbliżającej się 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Słupca.


Celem konkursu było krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przypomnienie trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych narodów, ukazanie dążeń do wolności, zaakceptowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego, ukazanie piękna polskiej ziemi, promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży, inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego oraz rozwijanie zdolności recytatorskich.


Jury w składzie: Jarosława Kobos – dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca, Anna Karpińska – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Słupcy, Grażyna Karnafel – emerytowany nauczyciel języka polskiego oraz Monika Paszek – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym oceniała wystąpienia przede wszystkim pod względem doboru repertuaru i jego pamięciowego opanowania, interpretacji, kultury mowy oraz ogólnego wyrazu artystycznego.


W kategorii klas I – III zwyciężyła Izabela Pawlak ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach. Drugie miejsce zajęła jej szkolna koleżanka - Maja Półról. Podium zamknęła Karina Pokrop (Szkoła Podstawowa im. K. Janickiego w Cieninie Zabornym). Tatjana Cybulska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młodojewie wygrała w kategorii klas IV - VI. Ex aequo drugie miejsce przyznano Idze Konieczce (Szkoła Podstawowa im. Józefa Janika w Koszutach) i Mai Nowakowskiej (Szkoła Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie). Trzecie miejsce - także ex aequo - zajęła Zuzanna Cybulska (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młodojewie) i Emilia Szczepaniak (Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie). W kategorii klas VII – VIII wygrała Nikola Chlasta ze Zespółu Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Młodojewie. Wyróżnienia otrzymali: Filip Kieliszkowski (Zespół Szkolno-Przedszkolny im. K. Janika w Cieninie Zabornym), Maja Łagocka (Zespół Szolno-Przedszkolny im. Bohaterów września 1939r. w Cieninie Kościelnym), Jakub Półrolniczak (Szkoła Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie).


Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Słupca Panią Grażynę Kazuś oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Słupca w Cieninie Zabornym, a także pamiątkowe dyplomy. Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom za zaprezentowanie swoich zdolności recytatorskich.


Monika Paszek, Magdalena KusiołekComments


bottom of page