top of page

Reklama

Gmina Strzałkowo wnioskuje o blisko 5 mln zł z Polskiego Ładu

Dwa wnioski złożył strzałkowski samorząd na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.


W szóstej edycji programu wnioskować mogły gminy, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Maksymalnie samorządy mogły złożyć dwa wnioski. Tak też zrobiła gmina Strzałkowo.


Pierwsze zadanie dotyczy przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej oraz obiektów komunalnych w Gminie Strzałkowo”. Wartość zadania opiewa na kwotę 1 999 000 zł. Możliwa dotacja do 98%. Wnioskowana kwota to 1 990 000 zł, a gwarantowane środki własne wynoszą ok. 40.000 zł.


Drugi wniosek to przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strzałkowo z wyłączeniem miejscowości Strzałkowo". Podobnie jak poprzednio, gmina może uzyskać dotację pokrywającą 98% inwestycji. Strzałkowski samorząd wnioskuje o kwotę 3 038 000 zł. Wkład własny ma wynieść ok. 62 000 zł. Cała inwestycja ma zamknąć się w kwocie 3 100 000 zł.


Jak podkreśla Urząd Gminy Strzałkowo, pierwsza inwestycja ma przyczynić się bezpośrednio do znacznego ograniczenia kosztów ponoszonych w rozliczeniach za energię elektryczną, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego obiektów użyteczności publicznej i komunalnych na terenie gminy.


Z kolei celem modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy jest obniżenie mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych i jednocześnie podniesienie jakości oświetlenia dróg na tym terenie. Osiągnięcie powyższego celu pozwolić ma na uzyskanie znaczących efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej. Ograniczenie zużycia energii w konsekwencji wpłynie na redukcję emisji dwutlenku węgla oraz uzyskanie efektów ekonomicznych związanych z optymalizacją kosztów eksploatacji i konserwacji infrastruktury oświetleniowej.

Zdjęcie poglądowe, źródło: Freepik

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

تعليقات


bottom of page