top of page

Reklama

Elektrownia atomowa w Pątnowie – szansa, czy zagrożenie? Pytamy samorządowców z naszego regionu

To może być jedna z największych i najważniejszych inwestycji w regionie konińskim. W dzielnicy Konina, Pątnowie ma powstać elektrownia atomowa. Jedni widzą w tym szansę, bo budowa elektrowni pociągnie za sobą kolejne inwestycje, powstaną nowe miejsca pracy i będzie to alternatywa dla konwencjonalnych źródeł energii. Dla innych to przedsięwzięcie budzi obawy związane z ewentualną awarią reaktorów, jaką mieliśmy do czynienia w Czarnobylu, czy kilka lat temu w Fukushimie. A co sądzą o tym samorządowcy z naszego regionu?


Jacek Bartkowiak, Starosta Powiatu Słupeckiego


Energetyka konwencjonalna oparta na węglu odchodzi do przeszłości. Musimy sprostać wyzwaniom klimatycznym i na nowo zdefiniować tożsamość regionu Wielkopolski Wschodniej. Wskazanie lokalizacji budowy elektrowni atomowej w Pątnowie znajdującego się w naszym sąsiedztwie, powinno nas bardziej cieszyć niż martwić. Współczesne zaawansowanie technologiczne jeśli chodzi o powstawanie tego typu obiektów zapewnia bezpieczeństwo, a energia z atomu jest stosunkowo tania i przede wszystkim czysta. Ponadto siłownia jądrowa to dodatkowe inwestycje wokół tej głównej i dodatkowe miejsca pracy. Myślę, że doskonale rozumieją to mieszkańcy naszego subregionu, spośród których ponad 70% popiera ten projekt i upatruje szansy na rozwój. Kwestią równie ważną, patrząc z punktu widzenia sytuacji geopolitycznej jest energetyczne uniezależnienie się od podmiotów zewnętrznych


Stanisław Bielik, Starosta Koniński


Myślę, że budowa elektrowni jądrowej w konińskim Pątnowie jest najlepszym

z możliwych rozwiązań dla naszego regionu. Przemawia za nim kilka argumentów. Pierwszy z nich, to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, co jest kluczowe w związku z koniecznością wycofania się z węgla oraz brakiem możliwości akumulowania energii z odnawialnych źródeł energii. Powstanie elektrowni jądrowej gwarantuje pewność dostaw energii, co jest kwestią najistotniejszą, bo zabezpiecza nas wszystkich przed brakiem prądu. Kolejnym, niezwykle ważnym argumentem jest uzyskanie możliwie niskiej ceny produkcji prądu, co powinno przełożyć się na obniżenie, a przynajmniej, zredukowanie wahań cen prądu dla odbiorców, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. To ważne, zwłaszcza w kontekście fali podwyżek na wszystkie źródła energii, z którymi mierzymy się obecnie. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że elektrownia jądrowa ma najmniej szkodliwy wpływ na naturę. W przeciwieństwie do elektrowni węglowych czy gazowych nie emituje, bowiem dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych. Mając na uwadze troskę o otaczającą nas przyrodę i środowisko, a więc i nasze zdrowie, niska emisyjność stanowi kolejny słuszny argument przemawiający za energetyką jądrową. Powstanie elektrowni jądrowej w naszym regionie to również nowe miejsca pracy. Według wstępnych kalkulacji, w proces jej budowy zostanie zaangażowanych kilka tysięcy osób. Czytałem nawet o czterech tysiącach. Co prawda, na obecnym etapie nie wiadomo ilu pracowników zostanie zatrudnionych w działającej już elektrowni, ale na pewno będzie to jeden z największych zakładów pracy w regionie wymagający licznej załogi: osób sprzątających, portierów, ochroniarzy, inżynierów, techników, informatyków oraz naukowców. To pewnie najważniejsze z powodów, dla których uważam zrealizowanie tej inwestycji w Pątnowie za ważne, a nawet konieczne. Ale budowa elektrowni jądrowej to nie same plusy. Trudno nie myśleć w ogóle o ryzyku awarii reaktorów i związanych z tym konsekwencji dla życia człowieka i całego środowiska. Myślę jednak, że stosowane w tego typu inwestycjach zaawansowane technologie w znacznym stopniu to ryzyko minimalizują, stąd niekontrolowany wybuch elektrowni jądrowej jest mało prawdopodobny. Na pewno większy problem widzę w radioaktywności odpadów powstałych w związku z jej funkcjonowaniem. Bezwzględnie konieczne jest, więc zbudowanie całej infrastruktury umożliwiającej składowanie i przetwarzanie odpadów radioaktywnych. Co nie pozostanie bez wpływu na ogólny koszt uruchomienia takiej inwestycji, a później jej utrzymania. Kolejną niezwykle ważną kwestią będzie umiejętne gospodarowanie tymi odpadami. Niezależnie od obaw, uważam, że zalety tego typu inwestycji przeważają nad jej wadami i dlatego mówię zdecydowane „TAK” dla budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie.


Michał Pyrzyk, Burmistrz Miasta Słupca


Elektrownie atomowe mają swoje plusy, ale tak jak wszystko na tym świecie, niestety też minusy. Obiekty takie funkcjonują na całym świecie, mają się dobrze i zapewniają wielu krajom niezależność energetyczną. W niektórych państwach energia pochodząca z elektrowni jądrowych pokrywa ponad 70% całego zapotrzebowania. Niemniej jednak w społeczeństwie atom i wszystko co z nim jest związane, cały czas budzi obawy, nie jest dobrze odbierane, ponieważ w ocenie większości stanowi jednak zagrożenie, mimo tego, że elektrownie atomowe są w miarę bezpieczne, a wbrew obiegowym opiniom ich awarie zdarzają się bardzo rzadko. Nie możemy zapominać, że elektrownia atomowa może jednak negatywnie wpływać na środowisko. Może nastąpić także obniżenie atrakcyjności nieruchomości, w tym terenów rekreacyjnych w jej sąsiedztwie, ponieważ może się zdarzyć, że ktoś nie będzie chciał przebywać lub wypoczywać w tym miejscu. Lokalizacja takiej inwestycji wymaga nie tylko badań i przemyśleń pod kątem gospodarczym i biznesowym, ale i skonsultowania ze społecznością lokalną, czy elektrownia akurat tutaj powinna powstać. A jeżeli będzie to decyzja na tak, to trzeba jasno powiedzieć ludziom o szansach, ale i o zagrożeniach. Potrzebna jest jeszcze edukacja w tym zakresie. W kontekście poszukiwania najbardziej właściwych i w miarę niezależnych źródeł energii trzeba też ponownie zacząć promować energię odnawialną, czyli promować korzystanie z naturalnych zasobów, które nie zmniejszają się podczas wytwarzania prądu lub bardzo szybko się odbudowują.


Mirosław Durczyński, Burmistrz Miasta i Gminy Golina


Jako długoletni pracownik KWB Konin S.A. (osoba dozoru wyższego) znam sytuację pracowników zakładu jak i zalety i problemy z jakimi borykają się samorządy na terenie których funkcjonuje kopalnia. Dlatego odnosząc się do kwestii budowy elektrowni jądrowej na bazie elektrowni w Pątnowie należy wskazać zalety i wady tego typu przedsięwzięcia. Do zalet należy zaliczyć: stabilne źródło energii; niskoemisyjna produkcja energii; niewielka powierzchnia zajmowana praz elektrownię atomową; scentralizowana produkcja energii; wielokrotne zmniejszenie ilości odpadów oraz powierzchni ich składowania; zmniejszenie transportu paliw i nowe miejsca pracy. Do wad należy zaliczyć: wysokie koszty i długi czas budowy; odpady radioaktywne; awarie mogą być tragiczne w skutkach – skażenie środowiska w przypadku awarii; konieczność składowania odpadów radioaktywnych przez długi czas; możliwość skażenia wód, powietrza gleb znajdujących się w rejonie składowania odpadów. Gmina Golina jest położona około 7 km od elektrowni Pątnów, dlatego chcemy brać udział w dyskusji na temat położenia, budowy i eksploatacji elektrowni atomowej. Jesteśmy żywo zainteresowani tą inwestycją.


Cezary Przybylski, Zastępca Wójta Gminy Słupca


Odnosząc się do koncepcji budowy elektrowni atomowych na terenie naszego kraju uważam, że jest to aktualnie jedna z najszybszych dróg do realizacji stabilnego zaopatrzenia w energię dla regionu i całego kraju. Skoro rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii nie powstawały w oczekiwanym tempie, często nie uzyskując aprobaty rządzących, a poniekąd też lokalnych społeczności (nie będąc też odpowiednio dotowanymi), to elektryczność pochodząca z elektrowni atomowej będzie jedyną drogą do wytwarzania taniej i stabilnej energii. Mimo wysokich kosztów początkowych. Konfrontując ideę rozwoju polskiej energetyki opartej na atomie z dotychczasową metodą – wytwarzania energii z paliw kopalnych, w czasie trwającego konfliktu na Ukrainie i rosnących cen tych paliw - uważam decyzję o budowie elektrowni atomowych za wyraźnie spóźnioną. Uwzględniając lokalizację jaką jest Pątnów, uważam, że to dobry bodziec dla naszego lokalnego rynku. Budownictwo jest motorem napędowym wielu gałęzi gospodarki – lokalnie zapewni więc zarówno na etapie budowy, jak i później na etapie eksploatacji nowe miejsca pracy i nowe źródła dochodów. Widzę szanse, że także dla mieszkańców naszego samorządu. Wydaje się, że świadomość i wiedza ludzi dzisiaj są dużo większe niż kiedyś. Jest mniej obaw wynikających z tego typu realizacji. Najważniejsze jednak, że poziom techniki w zakresie rozwiązań bezpiecznych w energetyce, szczególnie dla energetyki jądrowej jest wyższy niż kilka dekad temu. Nie musimy się obawiać rozwiązań wadliwych, sięgających swoimi korzeniami minionej epoki wprost ze Związku Radzieckiego. Choć i te funkcjonują u naszych sąsiadów i poza jednym wyjątkowym przypadkiem (Czarnobyl) zapewniają tanie i bezemisyjne wytwarzanie energii. Z informacji pochodzących ze strony rządowej wiemy, że budową każdej z elektrowni zajmą się podmioty z państw bardzo doświadczonych w tej dziedzinie, co napawa dużym optymizmem w kwestii realizacji inwestycji, a później bezpiecznego użytkowania takich elektrowni, także tej planowanej w Pątnowie.

Zdj.: UG Słupca


Mateusz Wojciechowski, Wójt Gminy Ostrowite


Lokalizacja Pątnów wydaje się być idealna do realizacji tego typu projektu, stąd widzę pomysł na rozwój. Jest niezbędna infrastruktura i pewne doświadczenie. Aktualnie trwa proces transformacji energetycznej, która odchodzi od produkcji energii opartej o węgiel brunatny i rozwija odnawialne źródła energii. Polska musi inwestować w energetykę jądrową, aby w przyszłości zastąpić nią energetykę konwencjonalną, opartą o węgiel. Wspólnie z inwestycjami w OZE będzie to podstawa naszego bezpieczeństwa energetycznego. W Polsce elektrownie jądrowe będą musiały spełniać restrykcyjne wymagania bezpieczeństwa. Budowane mogą być jedynie elektrownie wysokiej generacji. Obowiązujące w Polsce wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej należą do najbardziej rygorystycznych na świecie. Stąd moim zdaniem tego typu kroki są bezpieczne, tym bardziej patrząc na kraje zachodnie sytuacja również jest dynamiczna i rozwojowa.. Ponadto możemy zauważyć też wtórny czynnik środowiskowo - ekologiczny w postacie szybszego zalania odkrywek węgla brunatnego, co spowoduje unormowanie poziomu wód gruntowych i stabilizację jezior na terenie naszego pojezierza.

Zdj. z arch. prywatnego Mateusza Wojciechowskiego


Pytania skierowaliśmy do starosty słupeckiego i konińskiego, wszystkich burmistrzów i wójtów z pow. słupeckiego, a także do burmistrza Goliny.


Zdj. główne: ZE PAK, zdj. samorządowców z archiwum Echa Słupcy


Chcesz skomentować artykuł? Załóż konto na naszym portalu!


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page