top of page

REKLAMA

,,Czemu nikt z władz nie interesuje się miastem i nie przeznacza pieniędzy na potrzebne rzeczy?"

Temat oświetlenia ulicznego w Golinie został poruszony przez jednego z użytkowników fanpage`a Spotted Golina.


Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawił się komentarz, w którym poruszono problem związany z oświetleniem w mieście. Według komentującego, na niektórych ulicach brakuje oświetlenia, a na innych jest go za dużo. - Dlaczego w całym mieście postawione są nowe latarnie obok latarni, a niektóre ulice w dalszym ciągu pozostają bez światła od wielu lat? Mówię na przykład o ulicy Polnej, Kąkolowej, Świerkowej. Wracając wieczorem nie widać nawet po czym się idzie, kompletna ciemność. Czemu nikt z władz nie interesuje się miastem i nie przeznacza pieniędzy na potrzebne i logiczne rzeczy, tylko wydaje pieniądze na postawienie latarni w miejscu już dobrze oświetlonym? - pytał.


Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński wyjaśnia nam, że gmina prowadzi szereg inwestycji związanych z oświetleniem ulicznym i drogowym na terenie gminy Golina, które są uzgadniane i koordynowane ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, która jest właścicielem infrastruktury oświetleniowej.


- Odnosząc się do komentarza jaki pojawił się w mediach społecznościowych wyjaśniam, iż na terenie gminy Golina w ramach ,,Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024" realizowane są roboty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach zadania pn. ,,Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK92 w rejonie Konin" polegającej na budowie oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych znajdujących się na drodze krajowej nr 92, której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W związku z powyższym inwestorem przedmiotowego zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a nie gmina Golina.


Nadmieniam również, że przedmiotowy temat związany z prowadzonymi pracami

związanymi z oświetleniem drogowym został przedstawiony przez Burmistrza Goliny na

ostatniej sesji Rady Miejskiej w Golinie - poinformował burmistrz Mirosław Durczyński.

Zdjęcie poglądowe


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page