top of page

Reklama

Chcą wybudować gminną Przychodnie Zdrowia w Golinie

Rada Miejska w Golinie pozytywnie i jednogłośnie przyjęła stanowisko dotyczące przystąpienia do budowy gminnego budynku Przychodni Zdrowia w Golinie.


Na ostatniej sesji (14.09) jednym z punktów było przyjęcie stanowiska dot. budowy gminnej Przychodni Zdrowia. Miałaby się ona mieścić w budynku po byłym dworcu PKS na ul. Poniatowskiego w Golinie.


- Rada Miejska w Golinie wskazuje na konieczność pilnego podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Golina w latach 2023-2025 z przeznaczeniem na budowę gminnego budynku Przychodni Zdrowia w Golinie.


W tym celu należy również na bieżąco monitorować wszystkie programy operacyjne pozwalające na pozyskanie zewnętrznych środków na dofinansowanie przeprowadzenia inwestycji budowy nowoczesnego budynku przychodni zdrowia w Golinie.


Budynek, w którym obecnie znajduje się Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Golinie nie spełnia podstawowych standardów do wykonywania świadczenia usług medycznych. Obecny właściciel budynku, pomimo przyjętych zobowiązań z chwilą nabycia nieruchomości od Gminy Golina, nie dostosował budynku przychodni do podstawowych standardów świadczenia usług medycznych.


Rada Miejska w Golinie uważa, że nadszedł najwyższy czas, aby zadbać o mieszkańców naszej gminy w zakresie obejmującym ochronę zdrowia na możliwie wysokim poziomie. Powstanie nowoczesnej przychodni zdrowia pozwoli mieszkańcom Gminy Golina na dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach lokalowych na miarę XXI wieku.


Gmina Golina posiada tereny uzbrojone, na których mogłaby powstać wnioskowana inwestycja. Rada Miejska w Golinie proponuje więc zlokalizować inwestycję na terenie po budynku dworca PKS przy ul. Poniatowskiego w Golinie - czytamy w załączniku do uchwały.


Stanowisko Rady Miejskiej w Golinie przedstawił radny Janusz Mirek. Nie wszystkim to się jednak spodobało. - Nie można tak robić, że sobie ktoś coś przypisuje. My pana nie upoważniliśmy, aby pan nam tutaj jakieś reklamy robił - powiedziała radna Elżbieta Cieślak. - Takie wybielanie się, pokazywanie w mediach co ja tu nie potrafię jest nie na miejscu - dodał przewodniczący Wojciech Wojdyński. - Ja nie reprezentuję rady, tylko odczytuję stanowisko. Każdy mógł się zgłosić - odpowiedział radny Janusz Mirek.


Burmistrz Mirosław Durczyński również wyraził swoje poparcie wobec budowy gminnej Przychodni Zdrowia w Golinie. - Ta inwestycja jest ważna i istotna dla wszystkich mieszkańców gminy Golina. To jest nasze wspólne zadanie: rady, burmistrza, pracowników urzędu miejskiego - podkreślił.


14 radnych było za przyjęciem stanowiska dotyczącego przystąpienia do budowy gminnego budynku Przychodni Zdrowia w Golinie. Na sesji była nieobecna radna Anna Kapturska.

Zdjęcie poglądowe


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page