top of page

Reklama

Chcą połączyć bibliotekę z domem kultury

Centrum Kultury i Biblioteki w Golinie - taką nazwę mogłaby nosić nowa instytucja działająca na terenie gminy Golina. Samorząd rozważa, aby połączyć bibliotekę z domem kultury w celu stworzenia jednej jednostki organizacyjnej.


Obecnie na terenie gminy Golina funkcjonuje Dom Kultury w Golinie oraz Biblioteka Publiczna w Golinie. Goliński samorząd rozważa możliwość połączenia obu instytucji kultury w jedną instytucję, która mogłaby nosić nazwę Centrum Kultury i Biblioteki w Golinie. Takie rozwiązanie zastosowano w ostatnim czasie w Kleczewie. Gmina Golina również poczyniła w tej sprawie działania. Było to w 2017 roku. Zgody nie wyraziło wtedy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Sekretarz Goliny, Anna Paszek wyjaśniała nam, że zgodnie z przepisami, proces połączenia instytucji kultury polega na utworzeniu jednostki, w której zostaną zintegrowane załogi i majątek należące do instytucji objętych procesem łączenia. Biblioteki mogą być łączone z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań.


Żeby takie połączenie mogło dojść do skutku, samorząd musi zasięgnąć opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra kultury. Poza tym, organizator ma obowiązek na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu m. in. o połączeniu biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem.


- Utworzone na bazie dotychczasowych instytucji kultury Centrum Kultury i Biblioteki w Golinie daje możliwość pełniejszego wykorzystania zasobów materialnych i merytorycznych obu instytucji, jak również sprawniejszej organizacji pracy - argumentuje Anna Paszek. zastępca burmistrza. - W związku z połączeniem obu instytucji nie ulegnie obniżeniu jakość świadczonych usług. Połączenie biblioteki z domem kultury przyczyni się do racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału ludzkiego i materialnego. Utworzenie jednej instytucji kultury na bazie dwóch obecnie funkcjonujących będzie miało znaczący wpływ na zmniejszenie kosztów administracyjnych. Nastąpi bowiem skomasowanie służby finansowo - księgowej, obsługi sprzętu urządzeń itp. w związku z czym większa część środków finansowych będzie mogła być przeznaczona na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych

i organizację wydarzeń kulturalnych - poinformowała. Dodała również, że połączenie obu instytucji nie będzie wiązało się z redukowaniem etatów.


Zarówno dyrektor Żanetta Matlewska (Biblioteka Publiczna w Golinie) jak i Damian Ciesielski (Dom Kultury w Golinie) nie chcieli publicznie wypowiadać się w tej sprawie.

Zdjęcia z archiwum

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page