top of page

Reklama

Blisko 5 mln zł dla samorządów z naszego powiatu

W Starostwie Powiatowym w Słupcy miało miejsce dzisiaj (13.04) podpisanie umów w ramach programu ,,LIFE AFTER COAL". Łącznie do samorządów z powiatu słupeckiego trafi 4,8 milionów złotych.


Projekt pn. ,, LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" jest realizowany przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki z niego trafiły także do powiatu słupeckiego, gminy Słupca, gminy Lądek i Powidz. Każdy ze wspomnianych samorządów otrzymał 1 200 000 zł.


Dzisiaj (13.04) w starostwie miało miejsce oficjalne podpisanie umów. W wydarzeniu wzięli udział m.in przedstawiciele słupeckich samorządów i Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Jacek Bogusławski.


- Głównymi rezultatami środowiskowymi projektu będzie redukcja CO2 z zakładów szczególnie uciążliwych, z sektora komunalno-bytowego i z zakładów MŚP oraz redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną w Wielkopolsce Wschodniej osiągnięta w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i przedsiębiorstw MŚP.


Ponadto projekt zakłada wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym, redukcję emisji zanieczyszczeń, których standardy jakości powietrza nie są dotrzymane, a także wdrożenie standardu zielonych zamówień.


W ramach projektu nastąpi również wzmocnienie organu administracji samorządowej poprzez powołanie z dniem 1 lipca tego roku Powiatowego Doradcy Klimatycznego, który będzie udzielał bezpośredniego wsparcia i doradztwa przedsiębiorcom z sektora non-ETS, działającym na terenie powiatu lub chcącym uruchomić swoje działania.


Powiatowy Doradca Klimatyczny będzie również pomagał przedsiębiorcom w pozyskaniu przez nich środków na przeprowadzenie wymaganych inwestycji, a także będzie pozyskiwał środki komplementarne dla swojej JST.


Rolą Powiatowego Doradcy Klimatycznego będzie również zinwentaryzowanie w powiecie terenów zdewastowanych i zdegradowanych oraz obiektów stanowiących potencjał dla inwestycji w rozwój OZE lub do rekultywacji w kierunku np. leśnym. Ponadto doradca klimatyczny prowadzić będzie szeroko zakrojone działania na szczeblu lokalnym, zmierzające do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez prowadzenie spotkań, wydarzeń czy kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących ochrony klimatu i skutków zmian klimatycznych, promowania odnawialnych źródeł energii i proekologicznych źródeł transportu, oszczędności wody, energii, jak również prawidłowej segregacji odpadów - przekazał Marcin Wróblewski ze Starostwa Powiatowego w Słupcy.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page