top of page

Reklama

19,5 miliona złotych dotacji na oczyszczalnie ścieków w Słupcy

Miasto Słupca pozyskało rekordową dotację na modernizację oczyszczalni ścieków.


Wartość zadania opiewa na kwotę 34 419 166,61 zł. Dofinansowanie w kwocie 19 588 143,59 zł pochodzi z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Projekt zakłada rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowę w ul. Polnej sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 190 metrów i budowę sieci wodociągowej również o długości ok. 190 metrów, działania informacyjno-promocyjne, działania edukacyjne.


Zaplanowano także zakup sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego na potrzeby oczyszczalni i gospodarki ściekowej, tj.: ciągnika rolniczego wraz z przyczepą dwuosiową, wywrotki trzyosiowej do osadu, koparko-ładowarki, cysterny WUKO. Zadanie zrealizowane zostanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".

Zdjęcia z Facebooka Jacka Szczapa

Comments


bottom of page