top of page

Reklama

100 tys. zł dla gminy Lądek na zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Gmina Lądek zakończyła realizację zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Samarzewo, gmina Lądek” w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.


Samorząd otrzymał pieniądze na zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa Ląd i Samarzewo. Dotacja na projekty wyniosła łącznie 100 tys. zł.


W Lądzie dokonano prac wykończeniowych w świetlicy wiejskiej w Lądzie. Wykonano roboty wykończeniowe w sali budynku Domu Ludowego w zakresie okładzin i malowania ścian i sufitu, stolarki drzwiowej oraz robót instalacji wentylacyjnej i elektrycznej zgodnie z przedmiarem robót, zgodnie z harmonogramem i kosztorysem zawartych we wniosku o dofinansowanie, podpisaną umową o dofinansowanie oraz podpisanym aneksem nr 1 do umowy.


Podstawowy zakres robót obejmował: montaż stolarki drzwiowej, parapetów okiennych i rolet wewnętrznych, montaż systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montaż oświetlenia LED, kurtyn powietrznych oraz osprzętu elektrycznego, gładzie gipsowe ścian i sufitów oraz malowanie, roboty uzupełniające konieczne do wykonania zakresu podstawowego w obiekcie.


Drugi projekt, który został zrealizowany w Samarzewie, dotyczył: usługi wykonania utwardzenia podłoża przy sali edukacyjno-szkoleniowej OSP – w tym wykonanie kostki brukowej w dwóch wiatach przystankowych, zakupu i dostawy wiaty przystankowej (2 szt.), zakupu uliczki ze słupkiem na plac zabaw, zakupu materiałów do remontu pomieszczeń sali edukacyjno-szkoleniowej OSP, zakupu łańcucha do huśtawki na plac zabaw, zakupu i dostawy tablic ogłoszeniowych.

Samarzewo

Ląd


Zdjęcia: Urząd Gminy Lądek

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page